მზის ენერგიასამეთვალყურეო სისტემის პროექტირებაუწყვეტი კვების წყაროების პროექტირებაWiFi ქსელიMikroTik-ის კონფიგურაციაIP ტელეფონიაოპტიკური ქსელები

MikroTik-ის კონფიგურაცია

ტრაფიკის ბალანსირება და არხის რეზერვირება (Load Balancing & Backup)
ტრაფიკის გადანაწილება არხებს შორის მომხმარებლების, სერვერების და/ან პროტოკოლების მიხედვით.
რომელიმე არხის გათიშვის შემთხვევაში, ტრაფიკის ავტომატური გადართვა მუშა არხებზე.

ტრაფიკის ლიმიტირება და პრიორიტეტიზაცია (QoS)
ინტერნეტთან კავშირის ლიმიტირება და ტრაფიკის პრიორიტეტიზაცია 

მომხმარებლის და სერვერის IP მისამართების
  • პროტოკოლის და პორტის
  • დროის შუალედის
  • და სხვა მრავალი პარამეტრის მიხედვით

RouterOS-ში, ასევე შესაძლებელია, რომ თითოეულ მომხმარებელს ან მომხმარებელთა ჯგუფს ერთდროულად მივანიჭოთ სამი სიჩქარე: გარანტირებული, მაქსიმალური და ზრდადი.

გარანტირებული სიჩქარეების ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს ინტერნეტის გამტარუნარიანობის 90%-ს. 
 
მაქსიმალური არის სიჩქარე, რომელიც მომხმარებლებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი არა ყოველთვის, არამედ მხოლოდ მაშინ როდესაც ინტერნეტის არხი იქნება თავისუფალი.

ზრდად სიჩქარეში ეთითება მაქსიმალურზე უფრო მეტი სიჩქარე და ის მოქმედებს ყოველი სესიის დაწყებიდან შეზღუდული დროის განმავლობაში, რომელშიც როგორც წესი ეთითება რამდენიმე წამი და გამოიყენება იმისთვის, რომ სიჩქარე შეიზღუდოს მხოლოდ ფაილების გადმოწერისას და არ შეეხოს ბრაუზინგს.


ვირტუალური პრივატული ქსელის მოწყობა (VPN)

ვირტუალური პრივატული ქსელის მოწყობა დაშორებული ოფისებს შორის, 
RouterOS-ის მიერ მხარდაჭერილი VPN-ის შემდეგი პროტოკოლების გამოყენებით:

OpenVPN
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)
Ethernet over IP (EoIP)
IPsec, ავტორიზაციისა და შიფრაციის სხვადასხვა ალგორითმებით.

MikoTik-ის CCR და RB1100 სერიის მარშრუტიზატორებში, ასევე RB750Gr3 მარშრუტიზატორში რეალიზებულია AES შიფრაციის ალგორითმის აპარატურული აქსელერაცია, რაც რამდენჯერმე ზრდის AES ალგორითმის გამოყენებით დაშიფრული ტრაფიკის გამტარუნარიანობას.

Firewall
  • მარშრუტიზატორის დაცვა არაავტორიზებული წვდომისგან;
  • შიდა ქსელის დაცვა გარედან არაავტორიზებული წვდომისგან;
  • გამავალი ტრაფიკის კონტროლი;
  • შიდა ქსელში სხვადასხვა სეგმენტების ერთმანეთისგან იზოლაცია;

RouterOS-ს გააჩნია Stateful firewall, ამიტომ მეხსიერებაში ინახავს ინფორმაციას დამყარებული შეერთების შესახებ და მის ფარგლებში მოძრავ პაკეტებს ნებას რთავს, Firewall-ის წესებთან შედარების გარეშე.

Stateful firewall-ს გააჩნია რიგი უპირატესობები, რომელთა შორისაა: სპუფინგისგან დაცვა ანუ როდესაც მონაცემების ფალსიფიკაციის გზით, ჰაკერი ინიღბება ლეგიტიმურ მომხმარებლად და აპარატურული რესურსების მცირე მოხმარება;

RouterOS-ში ტრაფიკის კლასიფიკაცია შესაძლებელია ათეულობით პარამეტრის მიხედვით, ხოლო მარკირება დამყარებული შეერთების, პაკეტების და როუტინგის დონეზე. 

RouterOS ასევე გააჩნია Layer7 პროტოკოლის, დინამიური და სტატიკური Address List-ების; Source და Destionation NAT -ის მხარდაჭერა.

UbiquitiMikroTikKSTARLeochUniviewHiLookYealinkYeastarSumitomo ElectricZTTDrakaEtk kabloNEXMirsanSynologyBDCOM