ზოგადი პირობები

შპს „ინტელკომ ჯგუფის“ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.intellcom.net შეკვეთის გაფორმებამდე აუცილებელია რეგისტრაციის/ავტორიზაციის გავლა.
რეგისტრაციით/ავტორიზაციით მომხმარებელი ეთანხმება მოცემულ წესებსა და პირობებს და თანხმობას აცხადებს, რომ დაიცავს მას.

რეგისტრაციისას აუცილებელია მომხმარებელმა შესაბამის ველებში მიუთითოს უტყუარი ინფორმაცია. აუცილებელია მომხმარებელმა დაიცვას მისი ანგარიშის კონფიდენციალურობა და აიღოს პასუხისმგებლობა სხვა პირის მიერ მომხმარებლის სახელის და პაროლის გამოყენებაზე.

მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ განათავსოს შეკვეთა. შეკვეთაში არსებული პროდუქცია რეზერვშია და ფასები ძალაშია შეკვეთის გაფორმებიდან 7 კალენდარული დღის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ მე-7 კალენდარული დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, შეკვეთის დახურვის დღეა მომდევნო სამუშაო დღე.

ვებ-გვერდზე ფასები მოცემულია ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ს გათვალისწინებით. წარმოდგენილი ფასები შესაძლებელია შეიცვალოს ნებისმიერ დროს, შპს ინტელკომ ჯგუფის მიერ, მომხმარებლისთვის შეტყობინების გაგზავნის გარეშე.

შპს „ინტელკომ ჯგუფი“ ვალდებულია, ზედმიწევნით შეასრულოს წინამდებარე წესებით და პირობებით განსაზღვრული დებულებები.

UbiquitiMikroTikKSTARLeochUniviewHiLookYealinkYeastarSumitomo ElectricZTTDrakaEtk kabloNEXMirsanSynologyBDCOM