დაბრუნების პოლიტიკა

ფიზიკური პირებისათვის დისტანციური შესყიდვის შემთხვევაში

ფიზიკურ პირს, შესყიდვის დისტანციური ფორმის გამოყენების შემთხვევაში, აქვს უფლება, შესყიდული საქონელი დააბრუნოს 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ზემოაღნიშნული ვადა აითვლება საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან.

საქონლის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, საჭიროა პროდუქტის მიტანა მისამართზე:
ქ. თბილისი, ტერევერკოს ქ. 42.
აუცილებელია პროდუქტი წარმოადგინოს უშუალოდ შემსყიდველმა ფიზიკურმა პირმა.

პროდუქტის მიტანისას აუცილებელია ფიზიკური პირის მიერ საქონლის დაბრუნების ფორმის შევსება. საქონლის დაბრუნების ფორმა წარმოდგენილია დანართი 1 - ის სახით.

ფიზიკურ პირს არ აქვს უფლება, დააბრუნოს საქონელი თუ:
  • მიწოდებული საქონელი მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;
  • პროდუქტს და შეფუთვას შენარჩუნებული არ აქვს სასაქონლო სახე, პროდუქტს არ აქვს შენარჩუნებული სამომხმარებლო თვისებები, არ ახლავს სრული კომპლექტაცია (მათ შორის ყუთი).
    ზემოაღნიშნულის შემოწმება მოხდება მომხმარებლის თანდასწრებით, საქონლის დაბრუნებისას.

ანგარიშსწორების წესი:

ფიზიკური პირისათვის საქონლის ღირებულების მიღების ვადაა მისი დაბრუნებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღე.

დანართი 1

ფიზიკური პირის სახელი და გვარი:
ფიზიკური პირის პირადი ნომერი:
საქონლის დასახელება:
საქონლის რაოდენობა:
საქონლის მფლობელობაში მიღების თარიღი:
ფორმის შევსების თარიღი:
ხელმოწერა:
UbiquitiMikroTikKSTARLeochUNIVIEWHiLookYealinkYeastarSumitomo ElectricZTTDRAKAEtk kabloNEXMirsanSynologyBDCOM