მზის ენერგიასამეთვალყურეო სისტემის პროექტირებაუწყვეტი კვების წყაროების პროექტირებაWiFi ქსელიMikroTik-ის კონფიგურაციაIP ტელეფონიაოპტიკური ქსელები

სერვისები


დღეისათვის გამართული საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა ბიზნესის წარმატების წინაპირობაა. ჩვენი სპეციალისტები ახორციელებენ მომსახურების სრულ ციკლს, რაც მოიცავს ადგილზე ვიზიტს, პროექტის შემუშავებას, შეთანხმებული პროექტის იმპლემენტაცია/ტესტირებას და საჭიროების შემთხვევაში დამკვეთის პერსონალის სწავლებას. კლიენტებისადმი ინდივიდუალური მიდგომა გულისხმობს დამკვეთის მოთხოვნებზე მაქსიმალურად მორგებული ოპტიმალური გადაწყვეტების შემუშავებას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ბიზნეს პროცესის უწყვეტობა მაღალ ეფექტურობასთან ერთად.

ინტელკომ ჯგუფის თანამშრომლები მუდმივად გადიან კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგებს პარტნიორი (მომწოდებელი) კომპანიების ექსპერტების დახმარებით, რაც მათ მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის გარანტიაა.


UbiquitiMikroTikKSTARLeochUNIVIEWHiLookYealinkYeastarSumitomo ElectricZTTDRAKAEtk kabloNEXMirsanSynologyBDCOM