მზის ენერგიასამეთვალყურეო სისტემის პროექტირებაუწყვეტი კვების წყაროების პროექტირებაWiFi ქსელიMikroTik-ის კონფიგურაციაIP ტელეფონიაოპტიკური ქსელები

უწყვეტი კვების წყაროების პროექტირება

 • UPS სისტემის შერჩევა
 • უწყვეტი კვების წყაროს ინსტალაცია
 • ტექნიკური მომსახურების გაწევა
 • ტექნიკური კონსულტაციის გაწევა

UPS სისტემის შერჩევა

 • კონკრეტულ მიზნისთვის ოპტიმალურად მორგებული უწყვეტი კვების წყაროს შერჩევა.
 • საჭიროების შემთხვევაში (თუკი შერჩეული იქნა UPS გარე მიერთების აკუმულატორებით) აკუმულატორების შერჩევა - ქსელისგან დამოუკიდებლად მუშაობის სასურველი დროის გათვალისწინებით.
 • სისტემისთვის საჭირო დამატებითი მასალების შერჩევა - კაბელები, დაცვის მოწყობილობები, აკუმულატორების ინტეგრირებული კაბინეტი და სხვ.

უწყვეტი კვების წყაროს ინსტალაცია

 • შედარებით კომპლექსური უწყვეტი კვების წყაროების ინსტალაცია.
 • გარე მიერთების აკუმულატორების მონტაჟი ინტეგრირებულ კაბინეტებში ან/და სპეციალურ დასადგამ კონსტრუქციაზე კონკრეტული ლოკაციის ინსპექტირების საფუძველზე.
 • აღნიშნული სისტემისთვის საკაბელო ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
 • დამცავი მოწყობილობების მონტაჟი.
 • უწყვეტი კვების წყაროს პროგრამული უზრუნველყოფა.
 • UPS-ის მართვისა და მონიტორინგისთვის განკუთვნილი ბარათების მონტაჟი/კონფიგურაცია.

ტექნიკური მომსახურების გაწევა

 • გაუმართავი UPS-ის დიაგნოსტიკა და ხარვეზის გამომწვევი მიზეზის დადგენა.
 • აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრა ოპტიმალური გადაწყვეტით.
 • UPS-ის პროგრამული უზრუნველყოფა.
 • აკუმულატორების დიაგნოსტიკა და საჭიროების შემთხვევაში მათი გამოცვლა
 • უწყვეტი კვების წყაროს სისტემაში არსებული სხვა მოწყობილობების/ინფრასტრუქტურის დიაგნოსტიკა და შესაბამისი ხარვეზების აღმოფხვრა.

ტექნიკური კონსულტაციის გაწევა

 • ტექნიკური კონსულტაციის გაწევით ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ ისეთი ხარვეზების აღმოფხვრაში, რაც დაკავშირებულია უწყვეტი კვების წყაროს პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.

*ინტელკომ ჯგუფი უზრუნველყოფს მომსახურებას მხოლოდ KSTAR-ის ბრენდის UPS-ების გამოყენებით

UbiquitiMikroTikKSTARLeochUNIVIEWHiLookYealinkYeastarSumitomo ElectricZTTDRAKAEtk kabloNEXMirsanSynologyBDCOM