მზის ენერგიასამეთვალყურეო სისტემის პროექტირებაუწყვეტი კვების წყაროების პროექტირებაWiFi ქსელიMikroTik-ის კონფიგურაციაIP ტელეფონიაოპტიკური ქსელები

მზის ენერგია

მზის ენერგია

 • მზის სადგურის პროექტირება
 • მზის სადგურის ინსტალაცია
 • ტექნიკური მომსახურების გაწევა არსებული მზის სადგურებისთვის
 • ტექნიკური კონსულტაციის გაწევა

მზის სადგურის პროექტირება

 • კონკრეტული ადგილმდებარეობისთვის მორგებული მზის ელექტროსადგურის პროექტის შესრულება.
 • CAD პროგრამების გამოყენებით მზის ელემენტების ოპტიმალური განლაგების შერჩევა რეალური ფაქტორების გათვალისწინებით: კონკრეტული გეოგრაფიული ლოკაციის შესაბამისი წლიური მზის დასხივება, სხვადასხვა გარემო პირობებით გამოწვეული დაჩრდილვა, მზის სადგურისთვის განკუთვნილი სივრცე და სხვ.
 • მზის პანელების დაჯგუფება მაქსიმალური ელექტრული გამომუშავების მისაღწევად ინვერტორის მონაცემების საფუძველზე.
 • მზის სადგურის მოსაწყობად საჭირო მასალის შერჩევა (DC/AC კაბელები, ავტომატური ამომრთველები, გამთიშველები, დნობადი მცველები, გამანაწილებელი კარადები და ა.შ.).

მზის სადგურის ინსტალაცია

 • არსებული პროექტის მიხედვით მზის სადგურის აწყობა და მისი ჩართვა ელექტრულ ქსელში.
 • მზის პანელების სამაგრი კონსტრუქციის შერჩევა, მისი აწყობა და მონტაჟი. სამაგრი კონსტრუქცია შეირჩევა ყველა იმ პირობების გათვალისწინებით, რაც უშუალო გავლენას ახდენს მის მდგრადობაზე, რითაც მიიღწევა კონსტრუქციის იმედიანობა.
 • მზის პანელების უშუალო დამონტაჟება ზემო აღნიშნულ კონსტრუქციაზე.
 • დამცავი დამიწების სისტემის მოწყობა მზის ელექტროსადგურზე. საჭიროების შემთხვევაში დამიწების კონტურის/მეხამრიდის მოწყობა.
 • მზის სადგურისთვის საკაბელო ინფრასტრუქტურის მოწყობა (კაბელების დაქსელვა, საკაბელო არხების მოწყობა და ა.შ.), როგორც DС, ასევე AC მხარეს.
 • გამანაწილებელი კარადების/ფარების და შესაბამისი დამცავი მოწყობილობების მონტაჟი.
 • სისტემაში მონიტორინგის უსადენო მოდულის მიერთება, რომელიც ასახავს ინფორმაციას მზის სადგურის მიერ რეალურ დროში გამომუშავებული ელექტროენერგიის შესახებ.

ტექნიკური მომსახურების გაწევა არსებული მზის სადგურებისთვის

 • ტექნიკურად გაუმართავი/პრობლემური მზის ელექტროსადგურის ინსპექტირება და არსებული ხარვეზების დადგენა.
 • აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრა.

ტექნიკური კონსულტაციის გაწევა

 • ხშირ შემთხვევაში, მზის ელექტროსადგურის გაუმართავ მუშაობას განაპირობებს პროექტის შესრულებისას მიღებული არასწორი გადაწყვეტილება. კონსულტაციის შედეგად ხშირად შესაძლებელია აღნიშნული პრობლემების გადაჭრა, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი აღნიშნული კონსულტაციას ვუწევთ კომპეტენტურ პერსონალს.
UbiquitiMikroTikKSTARYealinkYeastarSumitomo ElectricUNIVIEWHiLookLeochZTTDRAKAEtk kabloNEXMirsanSynologyBDCOM