გარანტია

გარანტიის ვადები:

 1. UBIQUITI NETWORKS -გაყიდვის თარიღიდან 12 თვის განმავლობაში.

 2. MIKROTIK- გაყიდვის თარიღიდან 12 თვის განმავლობაში. (2017 წლის 1 მაისამდე შეძენილ პროდუქტებზე მოქმედებს 6 თვიანი გარანტია).

 3. YEALINK-გაყიდვის თარიღიდან 24 კალენდარული თვის განმავლობაში.

 4. YEASTAR-გაყიდვის თარიღიდან 24 კალენდარული თვის განმავლობაში.

 5. Sumitomo Electric-გაყიდვის თარიღიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.

 6. KSTAR-გაყიდვის თარიღიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.

 7. WINTOP-გაყიდვის თარიღიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.

 8. Grandway-გაყიდვის თარიღიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.

გარანტიის პირობები:

 1. მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს დაზიანებული/წუნდებული საქონლის მიწოდება შპს „ინტელკომ ჯგუფის“ ოფისში საგარანტიო პერიოდის ამოწურვამდე.

 2. შპს „ინტელკომ ჯგუფი“, როგორც UBIQUITI NETWORKS, MIKROTIK, YEALINK , YEASTAR, Sumitomo Electric, KSTAR, Grandway, WINTOPის ოფიციალური დისტრიბუტორი, უზრუნველყოფს გარანტიის მოქმედების ქვეშ მყოფი პროდუქტების შეკეთებას ან შეცვლას.

 3. გარანტია არ ფარავს რაიმე სახის დანახარჯს, რაც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მომხმარებლის მხრიდან დაზიანებული/წუნდებული საქონლის მოხსნა-დაყენებასთან.

გარანტია არ ვრცელდება, თუ პროდუქტი:

 1. მექანიკურადაა დაზიანებული;

 2. გახსნილია მომხმარებლის მიერ;

 3. დაზიანებულია კაბელების არასწორი შეერთების გამო;

 4. შეღებილია;

 5. დაზიანებულია არაადექვატური ელექტრული ზემოქმედების (მაგ. ჭექა-ქუხილი, მაღალი ძაბვა) გამო;

 6. დაზიანებულია მესამე მხარის მიერ შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების გამო;

 7. სერიული ნომერი არ იკითხება

** შპს „ინტელკომ ჯგუფის“ ოფიციალურ საიტზე რეგისტრირებულ ყველა მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა პროდუქტის მაკ ადრესის ან სერიული ნომრის მიხედვით შეამოწმოს არის თუ არა კონკრეტული პროდუქტის საგარანტიო ვადა ამოწურული.

კონტაქტი
+995 32 2 98 98 49
+995 32 2 48 16 33
sale@intellcom.net
მისამართი
გაგარინის 4-4a , 0160
თბილისი, საქართველო