ქართული / ENGLISH
გარანტია

გარანტიის ვადები:

 1. UBIQUITI NETWORKS - გაყიდვის თარიღიდან 12 თვის განმავლობაში.
 2. MIKROTIK - გაყიდვის თარიღიდან 12 თვის განმავლობაში. (2017 წლის 1 მაისამდე შეძენილ პროდუქტებზე მოქმედებს 6 თვიანი გარანტია).
 3. YEALINK - გაყიდვის თარიღიდან 24 კალენდარული თვის განმავლობაში.
 4. YEASTAR - გაყიდვის თარიღიდან 24 კალენდარული თვის განმავლობაში.
 5. Sumitomo Electric - გაყიდვის თარიღიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.
 6. KSTAR - გაყიდვის თარიღიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.
 7. WINTOP - გაყიდვის თარიღიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.
 8. Grandway - გაყიდვის თარიღიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.

გარანტიის პირობები

 1. მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს დაზიანებული/წუნდებული საქონლის მიწოდება შპს „ინტელკომჯგუფის“ ოფისში საგარანტიო პერიოდის ამოწურვამდე.
 2. შპს „ინტელკომ ჯგუფი“, როგორც UBIQUITI NETWORKS, MIKROTIK, YEALINK, YEASTAR, Sumitomo Electric, KSTAR, Grandway, WINTOP ის ოფიციალური დისტრიბუტორი, უზრუნველყოფს გარანტიის მოქმედების ქვეშ მყოფი პროდუქტების შეკეთებას ან შეცვლას.
 3. გარანტია არ ფარავს რაიმე სახის დანახარჯს, რაც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მომხმარებლის მხრიდან დაზიანებული/წუნდებული საქონლის მოხსნა-დაყენებასთან.

გარანტია არ ვრცელდება, თუ პროდუქტი:

 1. მექანიკურადაა დაზიანებული;
 2. გახსნილია მომხმარებლის მიერ;
 3. დაზიანებულია კაბელების არასწორი შეერთების გამო;
 4. შეღებილია;
 5. დაზიანებულია არაადექვატური ელექტრული ზემოქმედების (მაგ. ჭექა-ქუხილი, მაღალი ძაბვა) გამო;
 6. დაზიანებულია მესამე მხარის მიერ შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების გამო;
 7. სერიული ნომერი არ იკითხება
** შპს „ინტელკომ ჯგუფის“ ოფიციალურ საიტზე რეგისტრირებულ ყველა მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა პროდუქტის მაკ ადრესის ან სერიული ნომრის მიხედვით შეამოწმოს არის თუ არა კონკრეტული პროდუქტის საგარანტიო ვადა ამოწურული.
Ubiquiti Networks (Ubnt)MikroTikKSTARYealinkYeastarSumitomo ElectricZTTGrandwayLeochWINTOPNEXLANDESynologyWI-TEKUNIVIEW
კონტაქტი
+995 32 2 98 98 49
+995 32 2 48 16 33
sale@intellcom.net
მისამართი
გაგარინის 4-4a , 0160
თბილისი, საქართველო